Spec z nas

03
02
06
10
04
01
05
08
09
07
03020610040105080907

Spec z Nas

…do woja marsz do woja, a Ty nie płacz miła moja…”

Takimi słowami żegnało się wielu młodzieńców rozpoczynających „szkołę życia”. W XXI wieku, słowa piosenki nie są już aktualne, ponieważ kobiety również podejmują wojskowe wyzwania. Nie zmieniło się jedno, każdy otrzymuje na czas służby mundur i w dobie rozwoju techniki i miniaturyzacji szkolenie na super wojaka zamknie się w kilku godzinach.